top of page
Metsä

Luonto ei arvioi, tuomitse, odota enempää. Luonnossa asetun itseeni – olen maa jalkojeni alla, tuulenvire hiuksissani, puu, johon nojaan, sadepisarat ihollani, elämänenergia kaiken keskuksessa. Minä olen. 

Luontoterapia 

​Luontoterapia on terapiaa luonnossa, alkuperäiseen luontoyhteyteen kurottamista, ekologisen itsen äärelle asettumista; poisoppimista, aisteille ja keholle avautumista sekä syklisyyteen että kaiken elollisen kunnioittamisen äärelle asettumista. ​Luontoterapia kanssani nojaa traumainformoituun, psykodynaamiseen, ekopsykologiseen, keholliseen ja sisäsyntyisen luovuuden huomioivaan otteeseen. Luonto todellisena terapeuttina, minä kanssakulkijana ja todistajana. 

Luonnon hyvinvointivaikutuksia on tutkittu paljon ja luonnon hyvää tekevä vaikutus niin ihmisen fyysiselle kuin psyykkiselle terveydelle on osoitettu monissa tutkimuksissa. Kun rakennettu ympäristö kannustaa nopeaan rytmiin, ihanteiden saavuttamiseen, vaatimusten täyttämiseen sekä "elämänsallinnan” sijaan elämän ja ympäristön hallintaan, kannustaa luonto lempeämpään rytmiin, aisteille avautumiseen, läsnäoloon sekä armollisuuteen. Ihmisen hermosto ei edelleenkään ole tottunut kaupunkiympäristön ärsykkeisiin, jonka takia sisäinen hälytysjärjestelmämme toimii usein yliaktiivisesti. Terapia luonnossa maadoittaa ja rauhoittaa hermostoa sekä herättelee luontaista empatiaa elämää ja eläviä asioita kohtaan. Koska myös me olemme osa luontoa, ansaitsemme tulla suojelluiksi ja arvostetuiksi. 
Ekopsykologisen näkökulman mukaan mielenterveys on sidoksissa ihmisen ja luonnon välisen suhteen terveyteen. 

​Luonto toimii peilinä sisäisille tiloille – tunteille, tarpeille, toiveille, peloille, taidoille, varjoille, sisäistetyille ihmissuhteille – yhteydelle ja yhteydettömyydelle. Luonto näyttää suuntaa ekologiseen itseen, itseen, joka on osa luontoa, ei siitä erillinen ja joka kärsii kun luonto kärsii – tietoisesti tai tiedostamatta.

Kenelle?

Heille, joilla kaipuu luontoon on suuri. Heille, jotka etsivät omaa luontoansa. Heille, jotka ovat väsyneitä elämän hektisyyteen tai ovat masentuneita, ahdistuneita, kuormittuneita, stressaantuneita ja sen seurauksena ylivireydestä kärsiviä. 
Luontoterapia soveltuu kaikille, eikä vaadi mitään erityisosaamista. 

Missä?

Tapaamiset voivat tapahtua metsässä, meren äärellä sekä tarvittaessa myös sisätiloissa Helsingissä ja Espoossa. 


 
bottom of page