top of page

 

 

Minusta. Valmistuin tanssi-liiketerapeutiksi syksyllä 2016 Helsingin Taideyliopistosta. Olen tanssinut niin kauan kuin muistan ja siitä tuli myös ammattini. Tanssi on osa minua, siinäkin määrin, etten kyseenalaistanut suhdettani tanssimiseen; en tutkinut, en ollut utelias. Tanssi-liiketerapian perusopinnot avasivat uuden maailman. Maailman, jossa yksilön sisäinen maailma sai liikkeen kautta mahdollisuuden tulla näkyväksi. Maailman, jossa ei ollut oikeaa ja väärää, ainoastaan tutkimista. Maailman, jossa tanssi oli tekemisen lisäksi olemista ja jossa liike kertoi, ei esittänyt. Siellä tanssi kertoi kantajansa tarinaa; kokemukset saivat kehollisuuden kautta muodon ja tulivat sitä kautta koetuiksi, nähdyiksi ja lopulta ymmärretyiksi. Kehon ja mielen löytäessä toisensa, oli mahdollista sukeltaa liikkeen alkulähteelle, todellisemman itsen luokse. 

Uskon tanssi-liiketerapian mahdollisuuksiin - kehon, liikkeen, olemisen ja kohtaavan vuorovaikutuksen kautta löytyvään uuteen, itselleen sopivampaan tapaan olla itsessään ja osana ympäristöään. 

Tanssia on liike sormenpäässä. Sitä on hengitys, joka saa kehon kohoamaan ja laskemaan omassa rytmissään. Sitä ovat jännittyvät olkapäät, soljuva selkäranka sekä sitä kun koko keho lähtee liikkeen mukaan. Meissä kaikissa tanssi odottaa tietään ulos, tullakseen nähdyksi ja koetuksi. Liike on muutos, se ei pysy paikallaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanssi-liiketerapian ammatillinen koulutus

 

Taideyliopiston tanssi-liiketerapiakoulutus on nelivuotinen ja psykoterapeuttisena viitekehyksenä toimi kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT). Koulutukseen kuului 300h ryhmä- ja yksilöasiakastyöharjoittelua. KKT:n ja tanssi-liiketerapeuttisen teorian ja menetelmien kuten kehityksellinen liike, autenttinen liike, Laban movement analysis (LMA) yms. lisäksi opinnoissa käsiteltiin mm. traumaa ja psyykenhäiriöitä ja niiden hoitoa.

 

Luovat, keholliset ja KKT:n menetelmät yhdistyvät terapeuttisessa työskentelyssä kanssani. Keskeisessä osassa ovat ihmisen historia, eletty keho ja kuinka hän on tässä ja nyt. 

 

TLT:n monipuolinen lähestymistapa mahdollistaa prosessiin lähtemisen asiakkaan tarpeisiin vastaavien menetelmien avulla. Menetelmiä tärkeämpää on kuitenkin asiakkaan ja terapeutin välinen suhde. Terapeuttinen suhde mahdollistaa aikaisemmin syrjään jääneiden tunteiden ja tarpeiden kohtaamisen hyväksyvässä ja turvallisessa ilmapiirissä. 

bottom of page