top of page
Sari Marin nojaamassa puuhun

Minusta 

Valmistuin tanssi-liiketerapeutiksi syksyllä 2016 Helsingin Taideyliopistosta. Koulutus oli nelivuotinen (120op) ja psykoterapeuttisena viitekehyksenä toimi kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT). Koulutukseen kuului 300h ryhmä- ja yksilöasiakastyöharjoittelua. KKT:n ja tanssi-liiketerapeuttisen teorian ja menetelmien kuten kehityksellinen liike, autenttinen liike, Laban movement analysis (LMA) yms. lisäksi koulutuksessa käsiteltiin mm. kiintymysuhdeteoriaa, traumoja ja niiden kehollisuutta sekä mielenterveyden häiriöitä ja niiden hoitoa.

Uskon tanssi-liiketerapian mahdollisuuksiin – kehon, liikkeen, olemisen ja kohtaavan vuorovaikutuksen kautta löytyvään uuteen, itselleen sopivampaan tapaan olla itsessään ja osana ympäristöään. ​

 

Huhtikuussa 2023 valmistuin Luontoterapeutiksi®. Koulutuksen rungon muodosti luontoon liittyvä tietoperusta, terapeuttinen työskentely, menetelmäosaaminen sekä ammatillisen asiantuntijuuden vahvistuminen. Viitekehyksinä luonnon lisäksi traumaterapeuttinen ja psykofyysinen lähestymistapa. (https://www.suomenluontoterapia.fi/)

Olen tanssinut niin kauan kuin muistan ja siitä tuli myös ammattini. Valmistuin Tukholman Balettakademienista vuonna 2005. Tanssi on osa minua, siinäkin määrin, etten kyseenalaistanut suhdettani tanssimiseen. Tanssi oli kotini, tapani olla ja ilmaista, identiteettini. Kun tanssijana olin aina pyrkinyt kohti kuvitteellista täydellisyyttä, avasi tanssi-liiketerapian opinnot maailman, jossa ei ollut oikeaa ja väärää, ainoastaan tutkimista. Siellä tanssi kertoi kantajansa tarinaa; kokemukset saivat kehollisuuden kautta muodon ja tulivat sitä kautta koetuiksi, nähdyiksi ja lopulta ymmärretyiksi. Matka tanssijan identiteetistä kohti oman luontoni löytämistä on ollut pitkä, kivulias, armollinen, ihmeellinen ja riisuva. Kehon, mielen ja sielun löytäessä toisensa, olen päässyt sukeltamaan liikkeen alkulähteelle, todellisemman yhteyden luokse. ​  

Olen myös äiti, kumppani, tytär, sisar, ystävä sekä loputtoman utelias. Ammennan, inspiroidun ja lumoudun luonnon, luovan liikkeen ja kohtaavan vuorovaikutuksen lisäksi unista, yöllisistä taideteoksistamme. Intohimoni uniin inspiroi minua opiskelemaan Luovaksi Uniohjaajaksi®. Luova Uniohjaus® on menetelmä, jossa unia tutkitaan ja oivalletaan erilaisten luovien menetelmien, kuten kirjoittamisen, maalaamisen, liikkumisen sekä installaatioiden ja kollaasien tekemisen avulla. (https://annelindholm-karki.fi/luova-uniohjaaja-koulutus/, https://fenixinspiration.fi/luova-uniohjaaja-koulutuksen-ammatillinen-moduuli/)

 

Unet ovat osoitus sisäsyntyisestä luovuudestamme ja kutsuvat tarkkailemaan elämää luovemmasta näkökulmasta käsin. Unet osoittavat tietä yhteyteen, niin itseemme, toisiimme, luontoon, eläimiin kuin maailmankaikkeuteenkin. Unet tekevät tutuksi omia tiedostamattomia toiveita, pelkoja, tarpeita, tunteita ja sisäisiä ristiriitoja – uniaan kuuntelemalla aistit avautuvat kokonaisvaltaisemmin, niin sisään kuin ulospäin. 

Sosionomi (AMK) opinnäytetyömme "Vaikka täällä ollaan päivät, niin yöllä voidaan mennä ihan minne vaan: kehollista ja luovaa unityöskentelyä naisvankien kanssa": 

 

                 ​​

bottom of page